Συμβουλευτική Γονέων

 
Το οικογενειακό πλαίσιο αποτελεί ενδεχομένως ένα από τα πιο πολυσύνθετα συστήματα αλλά και πυλώνα της κοινωνίας μας. Είναι το πρώτο πλαίσιο μέσα στο οποίο αρχικά ως παιδιά μεγαλώνουμε αλλά και αργότερα το πλαίσιο που οι ίδιοι θα δημιουργήσουμε κάνοντας δική μας οικογένεια.

Ωστόσο δυσκολίες και αντιξοότητες που συχνά προκύπτουν, δυσχεραίνουν αυτή τηδιαδικασία. Επομένως, η συμβουλευτική γονέων μπορεί να αποτελέσει την πυξίδα του γονέα στην προσπάθειά του να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που παρουσιάζει το παιδί στη συμπεριφορά ή την εκπαίδευση.

Ο παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος αξιολογεί τις δυσκολίες του παιδιού καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής τους από την πλευρά των γονέων και δίνει συμβουλές για το πώς η οικογένεια ως σύστημα θα λειτουργήσει πιο εύκολα και αποτελεσματικά. Καταδεικνύει τις συμπεριφορές και τη στάση των γονέων που ενισχύουν το πρόβλημα και προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισής του.

Πολλές φορές, μέσα στο πλαίσιο της συμβουλευτικής γονέων, ανακύπτουν θέματα που αφορούν τη σχέση του ζευγαριού ή έναν από τους δύο γονείς και είτε επηρεάζουν τα παιδιά είτε αποτελούν αιτία για τις ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες που αυτά αντιμετωπίζουν.