Λογοθεραπεία

 
Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που στόχο έχει την αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση των δυσκολιών στην κατανόηση και την έκφραση του λόγου αλλά και στην επικοινωνία.

Οι συχνότερες δυσκολίες που καλείται ένας λογοθεραπευτής να αντιμετωπίσει αφορούν :

  • στην άρθρωση (ανατομικές, αρθρωτικές ή/και φωνολογικές δυσκολίες).
  • στο σχηματισμό προτάσεων, τη γραμματική και το λεξιλόγιο (γλωσσική εξελικτική διαταραχή, ειδική γλωσσική διαταραχή (SLI), αναπτυξιακή καθυστέρηση).
  • στην προφορική και γραπτή αφήγηση και περιγραφή.
  • στη λειτουργικότητα της επικοινωνίας (αυτισμός, ΔΕΠ-Υ, νοητική καθυστέρηση, λοιπά σύνδρομα).
  • στη ροή – οργάνωση του λόγου και της ομιλίας (τραυλισμός – ταχυλαλία).

Καθώς οι παραπάνω δυσκολίες συνήθως παρουσιάζονται στην προσχολική ηλικία,το έργο του λογοθεραπευτή, χάρις στην πλαστικότητα του εγκεφάλου, ξεκινάει από πολύ νωρίς (σε ηλικία 2-3 ετών) με στόχο την πρώιμη και έγκαιρη παρέμβαση.