Φωτογραφίες

 
Χώρος Αναμονής
Χώρος Αναμονής
Αίθουσα λογοθεραπείας
Αίθουσα λογοθεραπείας
Αίθουσα λογοθεραπείας
Αίθουσα εργοθεραπείας - Αισθητηριακής ολοκλήρωσης
Αίθουσα εργοθεραπείας - Αισθητηριακής ολοκλήρωσης
Αίθουσα εργοθεραπείας - Αισθητηριακής ολοκλήρωσης
Αίθουσα εργοθεραπείας - Αισθητηριακής ολοκλήρωσης
Αίθουσα εργοθεραπείας - Αισθητηριακής ολοκλήρωσης
Αίθουσα εργοθεραπείας - Αισθητηριακής ολοκλήρωσης
Αίθουσα ειδικής διαπαιδαγώγησης
Αίθουσα ειδικής διαπαιδαγώγησης
Αίθουσα ειδικής διαπαιδαγώγησης
Αίθουσα ειδικής διαπαιδαγώγησης
Αίθουσα ψυχολογικής υποστήριξης - Συμβουλευτικής γονέων
Αίθουσα ψυχολογικής υποστήριξης - Συμβουλευτικής γονέων