Εργοθεραπεία

 
Η επιστήμη της εργοθεραπείας στοχεύει στη λειτουργικότητα και την προσαρμοστικότητα του ατόμου και για το λόγο αυτό καλύπτει ένα εύρος δυσκολιών που σχετίζονται με ποικίλες διαταραχές:

  • Λεπτή κινητικότητα - Γραφοκινητικές δυσκολίες: δυσκολία στο χειρισμό του εργαλείου γραφής (δυσπραξία)
  • Αδρή κινητικότητα: δυσκολία στην ισορροπία, τον συντονισμό, την αλληλουχία των κινήσεων και τον προσανατολισμό στο χώρο (δυσπραξία, ΔΕΠ-Υ, Αυτισμός, λοιπά σύνδρομα)
  • Δυσλειτουργικές συμπεριφορές
  • Δυσκολία στην εκτέλεση δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής, της αυτοϋπηρέτησης και της κοινωνικοποίησης (ΔΕΠ-Υ, Αυτισμός, νοητικήκαθυστέρηση, λοιπά σύνδρομα)
  • Διάσπαση προσοχής – ελλιπή συγκέντρωση συνοδευόμενη ή μη από υπερκινητικότητα.
  • Αισθητηριακές δυσκολίες (υπερευαισθησία ή υποευαισθησία σε απτικά,οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα) που συναντώνται κυρίως σε αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, ΔΕΠ-Υ, νοητική καθυστέρηση και άλλα σύνδρομα).
  • Δυσκολία στη σίτιση και την κατάποση.

Η εργοθεραπεία είναι μία επιστήμη που σκοπό έχει τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής του ατόμου και την λειτουργικότερη αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον του.