Ειδική Διαπαιδαγώγηση

 
Το πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης οργανώνεται από ειδικό παιδαγωγό και έχει στόχο τη διάγνωση και αντιμετώπιση των δυσκολιών που επηρεάζουν τη μάθηση.
Για το λόγο αυτό παιδιά διαγνωσμένα με ποικίλες παθολογίες είναι δυνατόν να παρουσιάζουν:

  • Δυσλεξία (δυσκολίες στην ανάγνωση)
  • Δυσγραφία (δυσκολίες στη γραφή)
  • Δυσαριθμησία (δυσκολίες στην αναγνώριση των αριθμών και στην εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων)
  • Δυσορθογραφία (δυσκολία στην εκμάθηση και την απομνημόνευση των κανόνων ορθογραφίας)
  • Δυσκολία στην κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου.
  • Δυσκολία στην ανάπτυξη κειμένου (γραπτή περιγραφή και αφήγηση)
  • Δυσκολία στην τήρηση προγράμματος μελέτης.
  • Περιορισμένο λεξιλόγιο, λιτή έκφραση